Neptun Bonus Kartından istifadə qaydaları

  • Bonus Kartı bütün Neptun Supermarketlərdə keçərlidir.
  • Məbləğindən aslı olmayaraq istənilən alış-verişdə bonus karta bonuslar yüklənir
  • Toplanan bonusları kassada sərbəst istifadə edə bilərsiniz
  • Kartda toplanmış bonuslar müəyyən bir məhsulun dəyəri qədər olduqda, o məhsulu ödənişsiz şəkildə əldə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Neptun Bonus Kartın mühafizəsi

  • Kartın istifadə və mühafizə edilməsi, həmçinin kartın şifrəsinin məxfiliyinin qorunmasına görə kart sahibi cavabdehlik daşıyır. Kart sahibi kartın itirildiyi, yaxud oğurlandığı halda Neptun Supermarketlər şəbəkəsini bu barədə məlumatlandırmalıdır.
  • Məlumat verildikdən sonra Bonus Kart qısa zaman ərzində yenidən bərpa edilərək alıcıya təqdim olunacaq. Bu halda kartda olan bonuslar qüvvədə qalır.
  • Yalnız bir dəfə üçün keçərli olan bu hal yenidən təkrar olunarsa, kart bərpa edildiyi halda, kartdakı daha öncə qazanılmış bonuslar sıfırlanır.
  • Xəbərdarlıq edilmədən bonus yükləmə şərtləri dəyişdirildiyi halda, daha öncədən qazanılmış bonuslar öz qüvvəsində qalır.

Neptun Bonus Kartın istifadə müddəti

  • 60 gün ərzində bonus kartlarla alış-veriş edilməzsə bonuslar sıfırlanacaqdır.
  • Kartdakı bonusları kassada pul kimi xərcləmək olar.